Invest wisely with
Investment Management Nepal Pvt. Ltd.

Home

सूचना

निषेधाज्ञाको असहज अवस्थामा यस संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्न देहाय बमोजिम सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छः          

सम्पर्कको माध्यमः फोन, SMS, Viber, Email इत्यादि ।

(सम्पर्क गर्दा Client Code. अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ) 

क्र.सं. सेवाको प्रकार सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं., Email कैफियत
प्राविधिक समस्या, अन्य समस्या, गुनासो तथा  Collateral, Trading Limits  खर्ग तामाङ्ग 9861166346 काठमाडौंको लागि सम्पर्क
लेखा भेजराज घिमिरे 9851201186 

imn.ktm@gmail.com

काठमाडौं
कारोबार तथा खरिद बिक्री आदेश निराजन शाही 

 

9849718853 काठमाडौं
DIS/EDIS, Mero Share ऋतिक बलामी 9869223607 काठमाडौं
रकम भुक्तानी, प्राप्ति, ledger, bills तथा Trading Limits  

खरिद गरेको Share खातामा नआएमा  

ज्योत्स्ना लामिछाने 

संगिता दाहाल 

9860576421 

9828821475

imn.ktm@gmail.com

काठमाडौं
खाता खोल्ने तथा   KYC Update बबिता फुयाल 9851243063 काठमाडौं
कारोबार तथा खरिद बिक्री बिनोद भट्टराई 9856055960 पोखरा शाखाको लागि सम्पर्क
लेखा राजेन्द्र पौडेल 9846442699 पोखरा
DIS/EDIS, Mero Share सीमा अर्याल 9814186909 पोखरा
१० खाता खोल्ने तथा   KYC Update सीमा अर्याल 9814186909 पोखरा

इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल प्रा.लि.

नोट : कृपया अफिस समय (Office hour 10:00 am – 4:00 pm) सम्म मात्र फोन सम्पर्क गर्नुहोला ।

Investment Management Nepal (IMN) Pvt. Ltd. is one of the leading stock brokerage firms operating in Nepal. From the date of its inception it has been providing shares buying & selling services to its valued customer within the regulatory frame work from Kathmandu & Pokhara.

Kathmandu

Broker No. 53
Tripureshwor, Kathmandu

 

Pokhara

Broker No. 53_RWS
New Road, Pokhara

 

About Us

Investment Management Nepal (IMN) P.ltd. is one of the leading stock brokerage firms operating in Nepal. From the date of its inception it has been providing shares buying & selling services to its valued customer within the regulatory frame work from Kathmandu & Pokhara. In the span of its operation, IMN has been able to distinguish itself through great service, prompt response and on time delivery of works. IMN serves individuals as well as companies with their share transactions.

Investment Management Nepal Pvt. Ltd.

Commission Rates

IMN provides buying and selling of stocks services to its valued customers, which are listed on NEPSE in return for a fee or commission. The rate of Brokerage Commission is predefined by the SEBON. The stock brokerage commission charges applicable on transaction of stocks are (new rates effective form 12 Poush 2077):

SN

Range of Transaction Amount

Rate of Commission

1

Up to Rs. 50,000

0.40%

2

From Rs. 50,001 to Rs. 5,00,000

0.37%

3

From Rs. 5,00,001 to Rs. 20,00,000

0.34%

4

From Rs. 20,00,001 to Rs. 1,00,00,000

0.30%

5

Above Rs. 1,00,00,000

0.27%

Tutorials

How to Do EDIS from Meroshare | Mero Share बाट कसरी EDIS गर्ने |