Invest wisely with
Investment Management Nepal Pvt. Ltd.

Home

सूचना
COVID-19 को महामारीलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी निषेधाज्ञाको वर्तमान असहज परिस्थितिमा यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सुचारु राख्नको निमित्त देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ:
१. खर्ग तामाङ्ग: ९८६११६६३४६ online सम्बन्धी, अन्य आधारभूत जानकारी ।
२. निराजन शाही: ९८४९७१८८५३ कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी ।
३. भोजराज घिमिरे: ९८५१२०११८६ लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण जिज्ञासा ।
४. ऋतिक बलामी: ९८६९२२३६०७ DIS/EDIS सम्बन्धी ।
पोखरा सम्पर्क कार्यालयको लागि सम्पर्क:
१. बिनोद भट्टराई: ९८५६०५५९६०
२. राजेन्द्र : ९८४६४४२६९९
नोट: कृपया अफिस समय (Office hours: 10.00 am to 4.00 pm) सम्म मात्र फोन सम्पर्क गर्नुहोला ।
इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल प्रा.लि.

Investment Management Nepal (IMN) Pvt. Ltd. is one of the leading stock brokerage firms operating in Nepal. From the date of its inception it has been providing shares buying & selling services to its valued customer within the regulatory frame work from Kathmandu & Pokhara.

Kathmandu

Broker No. 53
Tripureshwor, Kathmandu

 

Pokhara

Broker No. 53_RWS
New Road, Pokhara

 

About Us

Investment Management Nepal (IMN) P.ltd. is one of the leading stock brokerage firms operating in Nepal. From the date of its inception it has been providing shares buying & selling services to its valued customer within the regulatory frame work from Kathmandu & Pokhara. In the span of its operation, IMN has been able to distinguish itself through great service, prompt response and on time delivery of works. IMN serves individuals as well as companies with their share transactions.

Investment Management Nepal Pvt. Ltd.

Commission Rates

IMN provides buying and selling of stocks services to its valued customers, which are listed on NEPSE in return for a fee or commission. The rate of Brokerage Commission is predefined by the SEBON. The stock brokerage commission charges applicable on transaction of stocks are (new rates effective form 12 Poush 2077):

SN

Range of Transaction Amount

Rate of Commission

1

Up to Rs. 50,000

0.40%

2

From Rs. 50,001 to Rs. 5,00,000

0.37%

3

From Rs. 5,00,001 to Rs. 20,00,000

0.34%

4

From Rs. 20,00,001 to Rs. 1,00,00,000

0.30%

5

Above Rs. 1,00,00,000

0.27%