Contact

सूचना
COVID-19 को महामारीलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी निषेधाज्ञाको वर्तमान असहज परिस्थितिमा यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सुचारु राख्नको निमित्त देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ:
१. खर्ग तामाङ्ग: ९८६११६६३४६ online सम्बन्धी, अन्य आधारभूत जानकारी ।
२. निराजन शाही: ९८४९७१८८५३ कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी ।
३. भोजराज घिमिरे: ९८५१२०११८६ लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण जिज्ञासा ।
४. ऋतिक बलामी: ९८६९२२३६०७ DIS/EDIS सम्बन्धी ।
पोखरा सम्पर्क कार्यालयको लागि सम्पर्क:
१. बिनोद भट्टराई: ९८५६०५५९६०
२. राजेन्द्र : ९८४६४४२६९९
नोट: कृपया अफिस समय (Office hours: 10.00 am to 4.00 pm) सम्म मात्र फोन सम्पर्क गर्नुहोला ।
इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल प्रा.लि.

Address

Head Office
Tripureshwor-11, Kathmandu Nepal
977-1-5356589, 5356590
Fax: 977-1-5356590
P.O. Box: 5641
Email: imn.ktm@gmail.com

Remote Workstation (RWS)
Branch Manager: Binod Bhattarai
Newroad-9, Pokhara, Kaski Nepal
01-61537944
Email: imnpokhara@gmail.com